Bitirme Projesi Danışmanlığı

Bazı ön lisans, lisans ve tezsiz yüksek lisans programlarında eğitim dönemi bitmeden bir sene önce mezun olmak için o güne kadar öğrenmiş oldukları akademik bilgileri kullanarak bir proje ödevi istenmektedir. Bunun nedeni ise bireylerin yıllardır öğrendiklerini akademik çerçevede ifade etmeleridir. Bu çalışma herkes için kolay olmamakta ve öğrencilerin mezun olması için hayati derecede önem taşımaktadır.
Bitirme projesinin hatasız tamamlanması için aşağıdaki özellikleri taşıması gerekmektedir.
- Uygun konu seçimi,
- Detaylı literatür taraması,
- İçeriklerin özgünleştirilmesi,
- Yazım kılavuzuna uygunluk
Öğrencilerin mezuniyetlerine az kalması, akademik üsluba uzak olmaları gibi nedenlerden ötürü bu çalışmaların ortaya çıkarılması güçleşmektedir.
Bu zorlu süreçte danışmanlık hizmeti almak süreci hızlandırmakta ve kolaylaştırmaktadır.

Literatür taraması,
Kaynakça hazırlanması.