Formata Göre Tez Düzenleme

Eğitim hayatımızın her kademesinde tez ya da ödev teslimi ile karşı karşıya kalmaktayız. Bu durum akademik olarak bilgi dağarcığımıza sağladığı katkı yadsınamaz. Bu çalışmaları hazırlarken her üniversitenin bilimsel ekole göre belirledikleri bir tez/ödev teslim ölçütleri bulunmaktadır. Bu ölçütler yapılan çalışmanın daha anlaşılır hale gelmesi için uyulması gereken kurallardır.

Bu aşamada aşağıdaki ölçütlere çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Sayfa yapısı

Satır aralıkları

Paragraf girintileri

Başlıkların sıralanması ve aralıkları

Kapak sayfası

Tablolar, şekiller ve görseller

Sayfa numaralandırma

Metin içi kaynak gösterimi

Kaynakça düzenleme

Tezinizin/ödevinizin üniversitenizin kılavuzuna göre düzenlenmesi uzman ekibimiz tarafından yapılacak olup tezinizde oluşmuş olan yazım yanlışları, noktalama gibi dil bilgisi hatalarını da Türkçe uzmanımız tarafından özenle düzenlenecektir. Çalışmamız kapak sayfasından başlayıp ekler bölümünü kapsayacak şekilde yapılmaktadır.