İntihal Oranı Azaltma

Akademik çalışmalarda amaç merakla başlayan bir araştırmanın bilimsel bir temele dayanarak nitelikli araştırmalar yapmaktır. Bilimsel bir yazıların çıkış noktası meraktan başlar ve ardından yapılacak araştırmalarla devam eder. Ancak bilgi dediğimiz olgu kendi kendine gelişmiş ve bugünkü bilgi seviyesine ulaşmış değildir. Her bilgi kendinden önce keşfedilen bilgilerin üzerinde yükselir. Günümüzdeki bilgi havuzunun genişlemesi de bu şekilde mümkündür. Bu nedenle günümüzde elde ettiğimiz bilgileri bizden öncekilere borçlu olduğumuzu unutmamamız gerekir.

Akademik yazılar bu bilgi birikiminin üzerinde yükselmeye devam edecektir. Herhangi bir konuda araştırma yaparken bizden önce bu konuda araştırma yapanların düşüncelerinden de faydalanılmaktadır. Bu durum akademik dünyada alıntılama olarak adlandırılmaktadır. Alıntılama kendi içinde dolaylı alıntılama ve doğrudan alıntılama olarak ikiye ayrılmaktadır. Dolaylı alıntılama kendi düşüncemizi desteklemek ya da karşıt görüşleri ortaya koymak için bir başkasının yazılarını kendi düşünce dünyamızla harmanlayarak tekrar yazmaktır. Doğrudan alıntılama ise bir başkasının yazısını olduğu gibi metnin içinde vermektir. Ancak bir akademik çalışmanın içinde başkasının düşüncesinden daha fazla kendi düşüncemizi anlatmamız gerekir.

Bir kişinin çalışmalarını akademik çalışmalarımızda kullanırken bazı etik kurallara dikkat etmeliyiz. Bunların başında yaptığımız alıntıları göstermek gelmektedir. Gösterilmemesi akademik hırsızlık yani intihal olarak adlandırılmaktadır. Bu bazı araştırmacılar için zorlu olabiliyor.

Biz, intihal oranı yüksek çıkan akademik çalışmalarınızla ilgileniyoruz ve çalışmanızın içeriğini bozmadan intihal oranlarınızı azaltıyoruz.