İstatistik Analizi

Akademik çalışmalarda analiz çalışmanın en can alıcı yeridir. Analiz bölümü sizin öne sürdüğünüz hipotezinizi kanıtlamanıza yardımcı olan ve çalışmanızın devamını etkileyen özel bir alandır. Bu nedenle analizlerin doğru, güvenilir ve geçerli olabilmesi sizin çalışmalarınız açısından büyük bir öneme sahiptir.

Çalışmaların türüne ve konusuna göre analiz yöntemleri nitel analiz ve nicel analiz olarak ikiye ayrılmaktadır.

Betimsel analiz, içerik analizi ve doküman analizi teknikleri nitel analiz yöntemleridir. Nicel analizler arasında ise Ki kare testi, ANOVA testi, MANOVA, faktör analizi gibi istatistik analizler bulunmaktadır. Çalışmalarda veriler elde etmek kadar elde edilen bu verilerden anlamlı sonuçlara ulaşmak da oldukça önemlidir. Bu ise alan uzmanlığı gerektirmektedir. Bunun için kullanılan programların başında SPSS programı gelmektedir. SPSS programının kullanılması ve çıkan verilerin yorumlanması alan ve program uzmanlığı gerektirmektedir. En ufak bir hataya yer olmayan analiz için uzman desteği gerekmektedir. Bu konuda siz araştırmacılarımıza danışmanlık hizmeti sunmaktayız.