Literatür Danışmanlığı

Tez, makale, bitirme ödevi gibi akademik çalışmaların amacı bilinenden yola çıkarak bilgini üstüne yeni bilgiler eklemektir. Herkes bildiklerini kendisinden önce yapılan çalışmalara dayandırmaktadır. Bu sayede öne sürülen çalışmaların bilimsel niteliği ve inandırıcılığı da artmaktadır. Bütün bu sebeplerden dolayı akademik çalışmalarda literatür bir diğer deyişle alan yazın bölümü bulunmaktadır. Bu bölümün uzunluğu çalışmanın türüne göre değişiklik göstermektedir. Tezlerde bu bölümün uzunluğu daha fazlayken makale gibi çalışmalarda daha azdır.

Literatür çalışması araştırmacılar için fazla zaman alıcı ve uğraştırıcı bir iştir. Bu bölüm hazırlanırken dikkat edilmesi gereken;

Konu ile alakalı araştırmalar yapılması,

Nerede, kimden alıntı yapılacağını belirlenmesi,

Paragraflar ve konular arasında ilişki kurulması,

Nasıl alıntılar yapılacağı, gibi bazı hususlara özen gösterilmesi elzemdir.

Makale çalışmalarınızın daha sağlam temellere dayanarak kaliteye güçlü bir hazırlamanız için sizlere akademik destek sunuyoruz.