SPSS Analizi ve Yorumlanması

SPSS analizi nicel araştırma yöntemleri için en kullanışlı yöntemdir. Bu program sayesinde birçok veri analizi yapılabilmektedir. SPSS programına öncelikle elde edilen veriler girilmektedir bu verilerin ışığında çalışma için gerekli analiz yöntemi kullanılarak veriler arasında anlamlı ya da anlamsız bir alakanın olup olmadığı test edilmektedir. SPSS programından elde edilen tablolar sayısal veriler olarak çıktığından dolayı bu verileri inceleyip yorumlamak uzmanlık gerektirmektedir. Ayrıca bu bölümde yapılan yanlışlar çalışmanın sonucunu doğrudan etkileyeceğinden dolayı ayrı bir önem arz etmektedir.

SPSS programında yapılan analizlerden bazıları şunlardır:

- Regresyon analizi

- Varyans analizi

- Faktör analizi

- Geçerlilik ve güvenirlilik analizi

- Frekans analizi

- Anova testi

- T-testi

- Pearson Ki-Kare Analizi

- Kolmogorov-Smirnov Testi

- Mann Whitney U Testi

- Mood Medyan Testi

- Korelasyon analizi

SPSS programı üzerinde uzmanlaşmış kadromuzla verilerinizi analizi ve yorumlanması aşamasında siz değerli araştırmacılarımıza hizmet vermekteyiz.