Ön lisans ve lisans tez Danışmanlığı

Ön lisans ve lisans akademik hayatın ilk basamaklarıdır. Eğitim hayatımızın bu kertesi okumakta olduğumuz alanın inceliklerine sahip olayı gerektirir. Ön lisanslarda ve bazı lisans programlarında öğrencilerin mezun olabilmeleri için bitirme tezi yazmaları istenmektedir.

Bu dönemde tez yazmak öğrenciler için başlangıçta basit gibi görünse de zamanla bu işin zorluğunun farkına varmaktadırlar. Bitirme tezlerinin istenilme amacı genel çerçevede yıllar süren eğitimlerinin sonunda bilgi ve birikimlerinin bir metin havuzunda toplanmak istenmesidir. Bu çalışma akademik hayatın başlangıcının ilk adımı olarak görülebilir. Bazı öğrencilerimiz tez yazma dönemlerinde zorluklarla karşılaşmaktadırlar.

Bu zorlukların başında

  • Zaman yetmemesi,
  • Nasıl başlanacağının bilinememesi,
  • Yol haritasının belirlenememesi
  • Akademik araştırmaların nasıl yazılacağının belirlenememesi gibi nedenler gelmektedir.

Bu gibi nedenlerden dolayı bireyler akademik danışmanlık hizmetleri alma isteğinde bulunabilirler. Bizim kendimize addettiğimiz bir temel vazifemizdir.