Akademik Çeviri Hizmetleri

Akademik çalışmalar yapmak için gerekli bilgi birikimine sahip olmak çok önemlidir. Bir konuda bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz. Bilgi ulusal gelişme göstermez, evrenseldir. Bir konuda bilgi sahibi olmak için sadece ulusal kaynaklardan yararlanmak yeterli olmayacaktır. Bilimsel çalışmaların, sağlam bilimsel bilgilere dayanması çalışmanın güvenirliğini ve inandırıcılığı açısından önemlidir. Bu nedenle ulusal ve uluslararası yayınlar takip edilmelidir. Bunun yapılabilmesi için bireylerin birden fazla dil bilmesi gerekmektedir. Ancak günümüzde akademik çalışmaya başlamış olan araştırmacılarımızın bir kısmı dil engeline takılmaktadırlar. Dil bilenlerin bir kısmı ise akademik çeviri anlamında dil yeterlilikleri eksiktir.

Akademik makalelerin kimisi ulusal dergilerde kimisi de uluslararası dergilerde yayımlanabilmektedir. Bu durumda Türkçe yazılmış olan makalelerin İngilizceye çevrilmesi, İngilizce yazılan çalışmaların da Türkçeye çevrilmesi ihtiyacı hasıl olmaktadır. Bu iş ayrıntılı bir çalışmadır ve İngilizce bilen herkesin yapabileceği bir çalışma değildir. Akademik çevirinin yapılabilmesi için alanında uzman olması kullanılması gereken dil ve üsluba hakim olması gerekmektedir.

Biz akademik anlamda çalışmaların daha kaliteli ve güvenilir çeviri hizmeti sunmaktayız.