Tez Öneri Danışmanlığı

Eğitim hayatımızın yüksek lisans ve doktora dönemleri iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşaması ders dönemi, ikinci aşaması ise tez dönemidir. Ders döneminin bitmesiyle bitlikte tez dönemine geçiş süreci başlamaktadır ancak teze başlamadan önce yapılması gereken ilk şey tez öneri formu hazırlamaktır. Tez öneri formunun fikri temelinde tezde neler yapılacağı ve bunu yaparken nelere dikkat edeceğinin beyan edilmesi bulunmaktadır.

Öğrencilerin bu gibi konularla ilk defa karşılaşmaları ve bu konuda neler yapacakları hakkında bir fikir sahibi olmamaları bu dönemde öğrenciler için temel sorun teşkil etmektedir. Tezin sağlıklı ilerleyebilmesi için bu adımın sağlıklı ve bilgi temeline dayanması şarttır. Bilimsel temele dayanmayan çalışmaların bilim dünyasında geçerliliği bulunmamaktadır.

Bu nedenle teze başlamadan önce bu konuda tecrübeli kişilerden yardım alınması yerinde olacaktır. Bizim bu durumdaki misyonumuz araştırmacıların bu sorunlarına çözüm getirmektedir.

Bu aşamada sunduğumuz hizmetler;

Tez öneri formu için alan yazın taraması yapmak,

Sayfa yapısı ve iç düzenini oluşturmak,

Formun alt başlıklarını (Araştırma problemi, Araştırma yöntemi vb.)  doldurmak.

Mendeley ile kaynakça hazırlamak.