Y.L Tez Danışmanlığı

Akademik hayatımızın ikinci bölümü olarak düşünebileceğimiz yüksek lisans programları lisans hayatımızın üst basamağıdır. Yüksek lisans tezli ve tezsiz olarak iki türde yapılabilmektedir. Ancak tezsiz yüksek lisansta da bitirme ödevi olarak tez yazılması istenilmektedir. Bunun nedeni bireylerin akademik çalışmalar yapmalarına teşvik etmek ve onları bu yönde cesaretlendirmektir.

Yüksek lisans döneminde yapılacak çalışmaların daha ayrıntılı ve bilimsel temellere dayanan, nicel ve nitel verilerle desteklenen çalışmalar yapılması istenilmektedir. Tez döneminde her araştırmacıya bir danışman ataması yapılmaktadır. Ancak gerek araştırmacının farklı şehirlerde olması gerek eğitim hayatının bu döneminde bireyler yüksek lisans yaparken aynı zamanda çalışmak zorunda kalması gerek danışman ile araştırmacı arasındaki iletişimin kalitesi bu süreci zorlaştırmaktadır. Bu nedenle genellikle tezlerine gereken zamanı ayıramamaktadırlar.

Bütün bu nedenlerden dolayı yüksek lisansın tez döneminde akademik danışmanlık hizmeti almak çalışmanın kalitesi bakımından yerinde olacaktır.

Danışmanlık hizmetimizin kapsamı aşağıdaki gibidir:

Tez yazım kılavuzuna göre düzenlenmesi,

Literatür taraması,

Kaynakça hazırlanması.